abv

mail@pastecode.io avatar
unknown
abc
2 years ago
3.8 kB
28
Indexable
Never
def kyselijä():
  väliaika = []
  TA = []
  TB = []
  pisteet =[]
  
  while True:
    
    t = input("Koepisteet ja harjoitusten määrä: ")
    if t != "":
      väliaika = väliaika + (t.split(" "))
    else:
      break
  
  T1 = väliaika[::2]
  T2 = väliaika[1::2]

  for x in T1:
    koepisteetG.append(int(x))
  for x in T2:
    harjoitusmG.append(int(x))
  
  #koepisteetG.append(TA)
  #harjoitusmG.append(TB)
  return


def hylätty(koepisteet):
  
  for x in koepisteet:
    if x < 10:
      hylätyt.append(x)
  print(hylätyt)def harjoitusP(harjoituspisteet):
  
  
  pisteet2 = []
  
  
  for x in harjoituspisteet:
    if x <10:
      pisteet2.append(0)
    if x >= 10 and x < 20:
      pisteet2.append(1)
    if x >= 20 and x < 30:
      pisteet2.append(2)
    if x >= 30 and x < 40:
      pisteet2.append(3)
    if x >= 40 and x < 50:
      pisteet2.append(4)
    if x >= 50 and x < 60:
      pisteet2.append(5)
    if x >= 60 and x < 70:
      pisteet2.append(6)
    if x >= 70 and x < 80:
      pisteet2.append(7)
    if x >= 80 and x < 90:
      pisteet2.append(8)
    if x >= 90 and x < 100:
      pisteet2.append(9)
    if x == 100:
      pisteet2.append(10)
  for x in pisteet2:
    harjoituspisteetuusi.append(x)
  return

def yhteenlaskettuna(lista1, lista2):
  tulos = []
  for i in range(len(lista1)):
    tulokset.append(lista1[i] + lista2[i])
  

def arvosana(A, B):
  laskuri = 0
  for x in A:
  
    if B[laskuri] <10:
      arvosanat.append(0)
    else:
      if x <= 14:
        arvosanat.append(0)
      if x >= 15 and x <= 17:
        arvosanat.append(1)
      if x >=18 and x <= 20:
        arvosanat.append(2)
      if x >= 21 and x <= 23:
        arvosanat.append(3)
      if x >= 24 and x <= 27:
        arvosanat.append(4)
      if x >= 28 and x <= 30:
        arvosanat.append(5)
    laskuri += 1

def lopuksi(tulokset, arvosanat):
  
  keskiarvo1 = 0  #57
   #57 / 2
  hylätty = 0
  vm = arvosanat.count(5) * "*"
  nm = arvosanat.count(4) * "*"
  km = arvosanat.count(3) * "*"
  kkm = arvosanat.count(2) * "*"
  ym = arvosanat.count(1) * "*"
  om = arvosanat.count(0) * "*"
  for x in tulokset:
    keskiarvo1 += x
  for x in arvosanat:
    if x == 0:
      hylätty += 1
    
  keskiarvo = keskiarvo1 / len(tulokset) 
  epäonnistumisprosentti = hylätty / (len(arvosanat) )
  hyväksymisprosentti = 100 - epäonnistumisprosentti * 100
  
  print("Tilasto:")
  print(f"Pisteiden keskiarvo: {keskiarvo:.1f}")
  if hylätty != 0:
    if len(arvosanat) == 1:
      print(f"Hyväksymisprosentti: 0.0") 
    else:
      print(f"Hyväksymisprosentti: {hyväksymisprosentti:.1f}")
  if hylätty == 0:
    print(f"Hyväksymisprosentti: 100.0") 
  print(f"Arvosanajakauma: ")
  print(f"5: {vm}")
  print(f"4: {nm}") 
  print(f"3: {km}")
  print(f"2: {kkm}")
  print(f"1: {ym}")
  print(f"0: {om}")
  returnhylätyt = []
arvosanat = []
tulokset = []
harjoituspisteetuusi = []    
harjoitusmG = [] #tämä on vanha tieto harjoitusten määrästä 
koepisteetG = [] # pisteet kokeista
kyselijä()
harjoitusP(harjoitusmG)
yhteenlaskettuna(koepisteetG, harjoituspisteetuusi)
arvosana(tulokset, koepisteetG)
lopuksi(tulokset, arvosanat)