Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
21 days ago
1.3 kB
12
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
 
int main()
{
printf(" ________  _____   _____ ___________ \n");
printf(" / _____/  / _ \\  /   \\ \\_  _____/ \n");
printf("/  \\ ___ / /_\\ \\ / \\ / \\ |  __)_ \n");
printf("\\  \\_\\ \\/  |  \\/  Y  \\|    \\ \n");
printf(" \\______ /\\____|__ /\\____|__ /_______ / \n");
printf("    \\/     \\/     \\/    \\/ \n");
 
  srand(time(NULL));
 
  // Wylosowanie liczby z zakresu 1 do 100
  int wylosowanaLiczba = rand() % 100 + 1;
 
  int zgadywanaLiczba ,proby = 0;
 
  printf("Zgadnij liczbe z zakresu 1 do 100.\n");
 
  while (1){
    printf("Podaj swoj zgadywana liczbe: ");
    scanf("%d", &zgadywanaLiczba);
 
    proby++;
 
    if (zgadywanaLiczba == wylosowanaLiczba) {
      printf("Gratulacje! Zgadles liczbe. %d. Ilosc prob: %d\n", wylosowanaLiczba, proby);
      break;
    } else if (zgadywanaLiczba < wylosowanaLiczba) {
      printf("Zgadywana liczba jest wieksza. Napisz liczbe jeszcze raz.\n");
    } else {
      printf("Zgadywana liczba jest mniejsza. Napisz liczbe jeszcze raz\n");
    }
 
  } 
 
  return 0;
}
Leave a Comment