Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
12 days ago
321 B
1
Indexable
Never
def policz_oko(tekst):
  licz = 0

  for i in range(2, len(tekst)):
    if tekst[i] == 'o' and tekst[i-1] == 'k' and tekst[i-2] == 'o':
      licz += 1 # zwiększamy o 1

  return licz


if __name__ == '__main__':
  s = input('Podaj zdanie: ')

  wynik = policz_oko(s)
  print(wynik)
Leave a Comment