Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
11 days ago
3.2 kB
1
Indexable
Never
namespace Zadanie
{
  public class Program
  {
    private int liczba_rezerwacji_ram;
    private int max_liczba_rezerwacji_ram;

    public Program()
    {
      liczba_rezerwacji_ram = 0;
      max_liczba_rezerwacji_ram = 0;
    }

    public int GetLiczbęRezerwacjiRam()
    {
      return liczba_rezerwacji_ram;
    }

    public int GetMaxLiczbęRezerwacjiRAM()
    {
      return max_liczba_rezerwacji_ram;
    }

    private void QuickSort(int[] tab, int lewy, int prawy)
    {
      if (lewy < prawy)
      {
        int pivot = Dzielenie(tab, lewy, prawy);
        QuickSort(tab, lewy, pivot);
        QuickSort(tab, pivot + 1, prawy);
      }
    }

    private int Dzielenie(int[] tab, int lewy, int prawy)
    {
      int pivot = tab[lewy];
      int i = lewy;
      int j = prawy;

      while (true)
      {
        while (tab[i] < pivot)
        {
          i++;
          liczba_rezerwacji_ram++;
        }

        while (tab[j] > pivot)
        {
          j--;
          liczba_rezerwacji_ram++;
        }

        if (i < j)
        {
          Zamiana(tab, i, j);
          i++;
          j--;
        }
        else
        {
          if (j > max_liczba_rezerwacji_ram)
          {
            max_liczba_rezerwacji_ram = j;
          }
          return j;
        }
      }
    }

    private void Zamiana(int[] tab, int i, int j)
    {
      int x = tab[i];
      tab[i] = tab[j];
      tab[j] = x;
    }

    public static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Podaj rozmiar tablicy: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] tab = new int[n];

      // Generowanie losowej tablicy
      Random random = new Random();
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        tab[i] = random.Next(10); // zakres od 0 do 99 (możesz dostosować)
      }

      Console.WriteLine("Tablica przed sortowaniem:");
      foreach (int x in tab)
      {
        Console.Write(" " + x);
      }
      Console.WriteLine();

      Program program = new Program();

      program.QuickSort(tab, 0, tab.Length - 1);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Tablica po sortowaniu:");
      foreach (int x in tab)
      {
        Console.Write(" " + x);
      }

      Console.WriteLine("\nMaksymalna zajętość pamięci: " + program.GetMaxLiczbęRezerwacjiRAM());
      Console.WriteLine("Liczba rezerwacji pamięci: " + program.GetLiczbęRezerwacjiRam());
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
Leave a Comment