Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
19 days ago
1.0 kB
2
Indexable
Never
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  char operacja;
  double liczba1, liczba2;

  cout << "Podaj pierwsza liczbe: ";
  cin >> liczba1;

  cout << "Podaj operacje (+, -, *, /): ";
  cin >> operacja;

  cout << "Podaj druga liczbe: ";
  cin >> liczba2;

  double wynik;

  switch (operacja) {
    case '+':
      wynik = liczba1 + liczba2;
      break;
    case '-':
      wynik = liczba1 - liczba2;
      break;
    case '*':
      wynik = liczba1 * liczba2;
      break;
    case '/':
      if (liczba2 != 0) {
        wynik = liczba1 / liczba2;
      } else {
        cout << "Dzielenie przez zero jest niedozwolone." << endl;
        return 1;
      }
      break;
    default:
      cout << "Nieprawidlowa operacja." << endl;
      return 1;
  }

  cout << "Wynik: " << wynik << endl;

  return 0;
}