Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
3.8 kB
5
Indexable
Never
#aktualne miejsce odrodzenia gracza, zmienne w zależności od checkpointu, który zaliczymy
aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()


#zmienna pomocnicza dzięki niej dany etap będzie tworzony raz w ramach jednej rozgrywki
czyEtap1 = False
czyEtap2 = False
czyEtap3 = False

#budujemy schody oraz pierwszą platformę ładującą etap 1

def nowyParkour():
  
  #teleportujemy konstruktor w okolice gracza
  builder.teleport_to(pos(5, 0, 0))
  #obrót
  builder.face(EAST)

  for i in range(70):
    #konstruktor umieszcza blok schodów
    builder.place(PURPUR_STAIRS)
    builder.shift(1,1,0)

  builder.mark()
  builder.shift(2, 0, -4)
  #konstruktor wypełnia przestrzeń blokami od znaku(mark) do obecnej pozycji
  builder.fill(DIAMOND_BLOCK)

player.on_chat("start", nowyParkour)


def smierc():
  player.teleport(aktualnaPozycjaOdrodzenia)

player.on_died(smierc)

#pętla sterująca ładowaniem etapów oraz system checkpoint

while True:
  if blocks.test_for_block(DIAMOND_BLOCK, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap1:
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    czyEtap1 = True
    etap1(RIGHT_TURN,SLIME_BLOCK,GOLD_BLOCK)

  elif blocks.test_for_block(GOLD_BLOCK, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap2:
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    czyEtap2 = True
    etap2()
  elif blocks.test_for_block(MOSS_STONE, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap3:
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    czyEtap3 = True
    etap3()


def etap1(obrotKonstruktora,rodzajToru,rodzajCheckpointu):
  #teleport konstruktora pod platformę i przesunięcie
  builder.teleport_to(pos(1, -4, 0))
  builder.mark()
  builder.face(EAST)

  for i in range(2):
    for j in range(5):
      #Przesuwamy konstruktor
      builder.move(FORWARD, randint(3, 8))
      #Tworzymy linie z danego bloku
      builder.line(rodzajToru)
      #przesuwamy konstruktor w celu zrobienia przerwy pomiędzy blokami
      builder.move(FORWARD, randint(2, 4))
      #oznaczamy aktualną pozycję żeby to od niej budowała się kolejna linia
      builder.mark()
      #obrót konstruktora
    builder.turn(obrotKonstruktora)

      #tworzymy nową platformę
  builder.mark()
  builder.shift(2, 0, -4)
  builder.fill(rodzajCheckpointu)

def etap2():
  #tworzymy kule ze szlamu
  shapes.sphere(SLIME_BLOCK, pos(4, -30, 0), 1, ShapeOperation.REPLACE)

  builder.teleport_to(pos(6,-32,0))
  builder.mark()
  builder.face(EAST)

  #ustawiamy pozycję pierwotną później wrócimy w to miejsce konstruktorem i będziemy dodawać ogień

  builder.set_origin()
  builder.move(FORWARD, 65)
  builder.line(NETHERRACK)

  #wracamy aby dodać ogień

  builder.teleport_to_origin()
  builder.move(UP, 1)
  for i in range(11):
    builder.move(FORWARD, randint(3,8))
    builder.place(FIRE)

  #budujemy platforme

  builder.mark()
  builder.shift(2, 0, -4)
  builder.fill(MOSS_STONE)

def etap3():
  #projektujemy skok wiary
  builder.move(DOWN, 30)
  builder.face(SOUTH)
  builder.move(FORWARD, 6)

  #budujemy studnię z wodą
  builder.mark()
  builder.shift(2, 2, 2)
  builder.fill(BRICKS)
  builder.shift(-1, 0, -1)
  builder.place(WATER)
  builder.move(FORWARD, 4)
  builder.set_origin()
  #pętla tworząca schody spiralne kończy swoje działanie kiedy gracz stanie na ostatniej platformie
  for i in range(30):
    builder.place(POLISHED_GRANITE)
    builder.move(FORWARD,1)
    builder.move(UP, 1)
    builder.turn(RIGHT_TURN)