Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
5 months ago
1.2 kB
3
Indexable
Never
#MINECRAFT

# Pobieramy kordy gracza. Wykorzystaj zmienne x, y, z do wykonywania poniższych zadań.

pozycja=player.position()
x=pozycja.get_value(Axis.X)
y=pozycja.get_value(Axis.Y)
z=pozycja.get_value(Axis.Z) 

# Zadanie 1
# Stwórz funkcję o nazwie podwodnySwiat, którą wywołasz komendą aquaman na czacie.
# Po wywołaniu funkcji gracz powinien zostać zamknięty w wielkim zbiorniku stworzonym ze szkła (GLASS) z wodą (WATER).
# Wykorzystaj funkcję blocks.fill().

def podwodnySwiat():
 
  #Tworzymy konstrukcję szklaną
  blocks.fill(GLASS, world(x-10,y-10,z-10),world(x+10,y+10,z+10))
  #nalewamy wodę
  blocks.fill(WATER, world(x-9,y-9,z-9),world(x+9,y+9,z+9))
  utopiec(10)
  #ekwipunek()
  #rafa()
player.on_chat("aquaman",podwodnySwiat)


# Zadanie 2
# Stwórz funkcję o nazwie utopiec z parametrem liczbaUtopcow i wywołaj ją w funkcji podwodnySwiat. Wywołując funkcję podajemy liczbę utopców, które chcemy zespawnować.
# Parametr wykorzystamy w pętli for w funkcji in range()
# Utopiec to DROWNED

def utopiec(liczbaUtopcow): # np utopiec(10)

  for i in range(liczbaUtopcow):

    mobs.spawn(DROWNED, randpos(world(x-9,y-9,z-9), world(x+9,y+9,z+9)))