Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
19 days ago
9.4 kB
1
Indexable
Never
Đề bài (Advance):
Netharax - The Black Horse of Abaddon
Abaddon có 1 chú ngựa đen tên Netherax, nguồn năng lượng của anh ta. Nó có thể đi khắp mọi nơi, băng qua nhiều địa hình
hung hiểm. Netherax đã cùng Abaddon trải qua nhiều trận chiến nơi đấu trường "Thượng cổ phòng thủ trận".
Bỗng một ngày Abaddon lạc tới bản đồ UnderLord, nơi các quy tắc bao phủ mọi nơi khiến mọi hành động của anh và Netherax
bị kiềm chế lại.
Với khả năng nhìn xa trông rộng đã được luyện tập bằng thói quen bật hackmap, Abaddon nhìn thấy đc điều kỳ diệu ở nơi
đây.
Địa hình nơi đây được chia thành những ô vuông như bàn cờ. Cả bản đồ nơi đây tựa như một hành lang dài có những cánh cửa
để thoát ra ở cuối hành lang. Trên những ô vuông ở hành lang như tồn tại một điều bí ẩn nào đó, nó như tồn tại cạm bẫy
và những đầy những báu vật...
Khi Abaddon định di chuyển thì anh chợt phát hiện ra 1 điều, Netherax không thể di chuyển như bình thường được nữa...
Nó chỉ có thể di chuyển về các hàng ở phía trước ở 4 vị trí:
- Ô tại 1 hàng phía trước lệch về bên trái 2 cột
- Ô tại 1 hàng phía trước lệch về bên phải 2 cột
- Ô tại 2 hàng phía trước lệch về bên trái 1 cột
- Ô tại 2 hàng phía trước lệch về bên phải 1 cột

Để thoát khỏi được nơi quỷ quái này, Abaddon quyết định nhờ sự trợ giúp của siêu máy tính IO. Abaddon nhờ sự quen biết
của mình với "Keeper of the Light" (Kụ ông thể lực) đã làm rõ được giá trị của những vật tồn tại ở mỗi ô trên hành lang
này.
Dữ liệu anh cho IO như sau:
15 8 4(NxM kích thước của hành lang X vị trí cột của Abadon và Netherax ở đầu hành lang)
N dòng tiếp theo (Abaddon mô tả hành lang bằng những con số)
6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
	

0: Cột đá chứa vật phẩm 0
1: Cột đá chứa vật phẩm 1
2: Cột đá chứa vật phẩm 2
3: Cột đá chứa vật phẩm 3
4: Cột đá chứa vật phẩm 4
5: Cột đá chứa vật phẩm 5
6: Cột đá chứa cổng dịch chuyển

trong đó vật phẩm 0: Boot of speed
trong đó vật phẩm 1: Boot of speed
trong đó vật phẩm 2: Hyper Stone
trong đó vật phẩm 3: Dagon
trong đó vật phẩm 4: Mask of Madness
trong đó vật phẩm 5: Roshan's Aegis

Nếu Netharax di chuyển tới vị trí nào, nó sẽ chịu hiệu ứng của vị trí đó.
Nếu Netharax tới ô số 4, nó sẽ hóa điên và Abaddon sẽ cũng đánh mất lý trí của mình rồi thua cuộc.
Nhưng nếu có Roshan's Aegis, Abaddon có thể tránh qua được 1 kiếp nạn (Cả bản đồ chỉ có tối đa 1 Roshan's Aegis)
Nhặt được Boot of speed Abaddon và Netharax sẽ có 10 điểm
Nhặt được 3 Boot of speed Abaddon và Netharax sẽ kết hợp đc thành Phase Boot và có 50 điểm
Nhặt được 6 Boot of speed Abaddon và Netharax sẽ kết hợp đc thành BoT (Boot of Travel) và có 150 điểm
Nhặt được Hyper Stone Abaddon và Netharax sẽ có 30 điểm
Nhặt được 2 Hyper Stone Abaddon và Netharax sẽ kết hợp đc thành Moon Shard và có 100 điểm
Nhặt được Dagon Abaddon và Netharax sẽ có 20 điểm
Nhặt được 2 Dagon Abaddon và Netharax sẽ có 50 điểm
Nhặt được 3 Dagon Abaddon và Netharax sẽ có 100 điểm
Nhặt được 4 Dagon Abaddon và Netharax sẽ có 200 điểm
Nhặt được 5 Dagon Abaddon và Netharax sẽ có 500 điểm
(Nhặt nhiều Dagon hơn cũng không đc tăng điểm)

Hãy giúp Abaddon vượt qua hành lang để về tới đích ở vị trí portal số 6 (dịch chuyển về với đấu trường "Thượng cổ phòng thủ trận")
Note làm đề: có thể thêm điều kiện (muốn nhặt đc Aegis thì cần đủ X điểm mới đc)


------------------------
11
15	8	4
6	6	6	6	6	6	6	6
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
15	8	4
6	6	6	6	6	6	6	6
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	4	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5	0	0	0	0
0	4	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3	0	0	0	0
0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
20	10	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	5	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20	10	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	1	0	3	3	0	4	3	0	0
2	1	1	2	3	0	0	3	4	3
3	2	1	2	4	3	3	4	0	4
3	4	4	4	3	2	2	3	3	1
2	3	1	3	1	0	3	4	2	0
0	1	4	2	3	3	4	4	4	2
1	2	2	0	3	1	2	2	2	1
0	0	1	0	1	0	0	2	3	0
1	2	2	0	4	4	4	3	4	0
3	1	0	0	1	2	1	2	0	0
0	3	2	1	1	2	3	2	1	1
1	3	0	0	1	2	0	4	4	4
4	0	4	4	4	3	0	0	0	2
2	2	4	3	1	0	1	0	4	0
2	2	1	4	0	4	1	0	3	3
0	3	4	1	3	2	1	3	1	1
4	2	2	2	2	1	2	4	2	4
3	4	0	0	2	3	0	2	3	4
1	2	4	3	4	0	3	0	0	0
20	10  7
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0	0	0	1	1	3	4	2	2	1
3	2	2	1	3	3	2	4	3	1
1	2	0	4	0	1	4	4	1	4
1	2	1	2	3	3	1	0	4	3
1	4	4	4	2	1	0	1	3	2
4	0	1	1	1	2	0	2	3	0
1	2	4	4	2	2	4	1	0	1
3	1	2	3	0	0	3	0	1	3
2	0	0	0	4	2	1	1	2	4
1	4	4	1	3	3	1	1	3	0
1	2	3	4	1	4	2	0	4	4
1	4	4	4	1	3	2	3	2	2
4	3	0	1	4	1	3	3	0	1
1	2	1	3	1	1	3	4	0	1
0	3	0	4	0	2	0	2	2	4
1	2	3	3	2	4	4	4	1	1
1	4	4	0	0	4	3	0	0	4
4	4	4	1	2	0	4	3	2	0
3	2	0	1	0	0	3	3	4	2
20	10	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	1	0	3	3	0	4	3	0	0
2	1	1	2	3	0	0	3	4	3
3	2	1	2	4	3	3	4	0	4
3	4	4	4	3	2	2	3	3	1
2	3	1	3	1	0	3	4	2	0
0	1	4	2	3	3	4	4	4	2
1	2	2	0	5	1	2	2	2	1
0	0	1	0	1	0	0	2	3	0
1	2	2	0	4	4	4	3	4	0
3	1	0	0	1	2	1	2	0	0
0	3	2	1	1	2	3	2	1	1
1	3	0	0	1	2	0	4	4	4
4	0	4	4	4	3	0	0	0	2
2	2	4	3	1	0	1	0	4	0
2	2	1	4	0	4	1	0	3	3
0	3	4	1	3	2	1	3	1	1
4	2	2	2	2	1	2	4	2	4
3	4	0	0	2	3	0	2	3	4
1	2	4	3	4	0	3	0	0	0
20	10  7
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0	0	0	1	1	3	4	2	2	1
3	2	2	1	3	3	2	4	3	1
1	2	0	4	0	1	4	4	1	4
1	2	1	2	3	3	1	0	4	3
1	4	4	4	2	1	0	1	3	2
4	0	1	1	1	2	0	2	3	0
1	2	4	4	2	2	4	1	0	1
3	1	5	3	0	0	3	0	1	3
2	0	0	0	4	2	1	1	2	4
1	4	4	1	3	3	1	1	3	0
1	2	3	4	1	4	2	0	4	4
1	4	4	4	1	3	2	3	2	2
4	3	0	1	4	1	3	3	0	1
1	2	1	3	1	1	3	4	0	1
0	3	0	4	0	2	0	2	2	4
1	2	3	3	2	4	4	4	1	1
1	4	4	0	0	4	3	0	0	4
4	4	4	1	2	0	4	3	2	0
3	2	0	1	0	0	3	3	4	2
20	10	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	10	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	4	2	2	2	4	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20	10	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	5	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20	10	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	10	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
--------------------------------------
#1 71
#2 1106
#3 1751
#4 936
#5 986
#6 1821
#7 1761
#8 461
#9 901
#10 1731
Leave a Comment