Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
2.5 kB
1
Indexable
Never
def dzwignia_a(kwadraty):
  # Przesunięcie każdej kolumny o jeden w dół
  for kolumna in range(len(kwadraty[0])):
    ostatni_element = kwadraty[-1][kolumna]
    for wiersz in range(len(kwadraty) - 1, 0, -1):
      kwadraty[wiersz][kolumna] = kwadraty[wiersz - 1][kolumna]
    kwadraty[0][kolumna] = ostatni_element

def dzwignia_b(kwadraty):
  # Przesunięcie każdej kolumny o jeden w górę
  for kolumna in range(len(kwadraty[0])):
    pierwszy_element = kwadraty[0][kolumna]
    for wiersz in range(len(kwadraty) - 1):
      kwadraty[wiersz][kolumna] = kwadraty[wiersz + 1][kolumna]
    kwadraty[-1][kolumna] = pierwszy_element

def dzwignia_c(kwadraty):
  # Przesunięcie każdego wiersza o jeden w prawo
  for wiersz in range(len(kwadraty)):
    ostatni_element = kwadraty[wiersz][-1]
    for kolumna in range(len(kwadraty[0]) - 1, 0, -1):
      kwadraty[wiersz][kolumna] = kwadraty[wiersz][kolumna - 1]
    kwadraty[wiersz][0] = ostatni_element

def dzwignia_d(kwadraty):
  # Przesunięcie każdego wiersza o jeden w lewo
  for wiersz in range(len(kwadraty)):
    pierwszy_element = kwadraty[wiersz][0]
    for kolumna in range(len(kwadraty[0]) - 1):
      kwadraty[wiersz][kolumna] = kwadraty[wiersz][kolumna + 1]
    kwadraty[wiersz][-1] = pierwszy_element

def dzwignia_e(kwadraty):
  # Przesunięcie każdego wiersza o jeden w górę
  for wiersz in range(len(kwadraty) - 1):
    kwadraty[wiersz] = kwadraty[wiersz + 1][:]
  kwadraty[-1] = [0] * len(kwadraty[0])

def dzwignia_f(kwadraty):
  # Przesunięcie każdego wiersza o jeden w dół
  for wiersz in range(len(kwadraty) - 1, 0, -1):
    kwadraty[wiersz] = kwadraty[wiersz - 1][:]
  kwadraty[0] = [0] * len(kwadraty[0])

def dzwignia_g(kwadraty):
  # Przesunięcie każdej kolumny o jeden w dół
  for kolumna in range(len(kwadraty[0]) - 1, 0, -1):
    for wiersz in range(len(kwadraty)):
      kwadraty[wiersz][kolumna] = kwadraty[wiersz][kolumna - 1]
  for wiersz in range(len(kwadraty)):
    kwadraty[wiersz][0] = 0

def dzwignia_h(kwadraty):
  # Przesunięcie każdej kolumny o jeden w górę
  for kolumna in range(len(kwadraty[0]) - 1):
    for wiersz in range(len(kwadraty)):
      kwadraty[wiersz][kolumna] = kwadraty[wiersz][kolumna + 1]
  for wiersz in range(len(kwadraty)):
    kwadraty[wiersz][-1] = 0
Leave a Comment