Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
php
a year ago
1.9 kB
1
Indexable
Never
function my_plugin_refresh_cache() {
  // Your code to retrieve the data goes here
  $data = array(
    'key1' => 'value1',
    'key2' => 'value2',
    'key3' => 'value3'
  );

  // Set a unique key for the cached data
  $cache_key = 'my_plugin_cache';

  // Store the data in the cache with an expiration time of 1 hour
  wp_cache_set( $cache_key, $data, 'my_plugin_group', 3600 );

  // Use the cached data
  echo $data['key1'];
  echo $data['key2'];
  echo $data['key3'];
}

// Schedule the event to refresh the cache every 1 hour
function my_plugin_schedule_refresh_cache() {
  if ( ! wp_next_scheduled( 'my_plugin_refresh_cache_event' ) ) {
    wp_schedule_event( time(), 'hourly', 'my_plugin_refresh_cache_event' );
  }
}
add_action( 'wp', 'my_plugin_schedule_refresh_cache' );
add_action( 'my_plugin_refresh_cache_event', 'my_plugin_refresh_cache' );
/**
V tomto příkladu definujeme funkci my_plugin_refresh_cache(), která načte data a uloží je do mezipaměti s dobou platnosti 1 hodina. Poté definujeme naplánovanou událost my_plugin_refresh_cache_event, která spustí funkci my_plugin_refresh_cache() každou hodinu.

K naplánování události použijeme funkci wp_schedule_event() uvnitř funkce my_plugin_schedule_refresh_cache(), která se spustí při načtení systému WordPress. Pomocí funkce wp_next_scheduled() zkontrolujeme, zda je událost již naplánována, a pokud ne, naplánujeme událost tak, aby se spouštěla každou hodinu s využitím hodinového intervalu.

Poté přidáme funkci my_plugin_refresh_cache() jako zpětné volání pro událost my_plugin_refresh_cache_event pomocí funkce add_action().

Díky této implementaci bude mezipaměť obnovována každou hodinu naplánovanou událostí, nikoli při každém načtení stránky, což sníží dopad na výkon webu.

*//