Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
6 months ago
1.5 kB
1
Indexable
Never
{
				id: 4,
				title: "Ảnh",
				imageList: [
					"https://ik.imagekit.io/tvlk/blog/2022/08/nha-tho-lon-ha-noi-2-1024x683.jpg?tr=dpr-2,w-675",
					"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/B%C3%AAn_trong_Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_l%E1%BB%9Bn_H%C3%A0_N%E1%BB%99i.jpg/220px-B%C3%AAn_trong_Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_l%E1%BB%9Bn_H%C3%A0_N%E1%BB%99i.jpg",
					"https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2022/12/15/1127654/Z3961521587085_0F1c4.jpg",
					"https://imagevietnam.vnanet.vn/Upload/2017/3/9/09032017095152825-34_resize.jpg",
					"https://cafefcdn.com/203337114487263232/2021/4/29/photo-1-16196838697341665449048.jpeg",
					"https://image.tienphong.vn/w890/Uploaded/2023/pcgycivo/2017_12_23/2_DKFY.jpg",
					"https://image-us.eva.vn/upload/4-2022/images/2022-12-21/1671589010-995-4-nha-tho-lon-nhat-ha-noi-trang-hoang-giang-sinh-lung-linh-nhu-chon-than-tien-a-1671587867-616-width1800height1200-1671589010-width1800height1200.jpg",
					"https://1.bp.blogspot.com/-RzEf-ZmPhHY/XjjJOj_-O-I/AAAAAAAEE6Y/LoXxbgffn3AfJLdvMmxpALc7pfZRExA8QCLcBGAsYHQ/s1600/Nha%2Btho%2Blon%2BHa%2BNoi%2B03.jpg",
				],
			},
			{
				id: 5,
				title: "Video",
				videoList: [
					{
						title: "Nhà thờ lớn Hà Nội - Nét đẹp trong kiến trúc Pháp xưa | Điểm đến",
						url: "uz51fjmGqB4",
					},
					{
						title: "Phóng Sự - Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội 135 Năm Còn Mãi Với Thời Gian",
						url: "m02EU7RtmO4",
					},
				],
			},
Leave a Comment