Untitled

 avatar
user_5593861113
kotlin
2 years ago
4.2 kB
5
Indexable
Never
package com.bunyaminsahin.superkahramanktab

import android.graphics.Bitmap
import android.graphics.BitmapFactory
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_tanitim.*

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    //1-superKahrmaan isimelerinden bir dizi oluşturuyoruz
    var SuperKahramanlar= ArrayList<String>()
    SuperKahramanlar.add("Batman")
    SuperKahramanlar.add("Superman")
    SuperKahramanlar.add("Ironman")
    SuperKahramanlar.add("Aquaman")
    SuperKahramanlar.add("Spiderman")    /*
    2-Görselleri Bitmap e yani kod(encode) ye çeviriyoruz

    -res klasörünün açlımı resources uygulamanın contexsi ile bu klasöre ulaşabilirsin
    -BitmapFactory görselleri nesneleştirir yani kod(decode) haline getirir
      *.decodeByteArray() internetten indirdiğin görselleri kod haline getirmek için kullanılır
      *.decodeFile() hafıza kartından veya cihaz hafızasından aldığın görselleri kod haline getirmek için kullanılır
      *.decodeResource() res dosyasının içerisindeki görseli kod haline getirmek için kullanılır
    -Uygulamanın içerisindeki tüm kaynaklara applicationContext.resources ile ulaşabilirsin

    */
    var BatmanBitmap=BitmapFactory.decodeResource(applicationContext.resources,R.drawable.batman)
    var SupermanBitmap=BitmapFactory.decodeResource(applicationContext.resources,R.drawable.superman)
    var IronmanBitmap=BitmapFactory.decodeResource(applicationContext.resources,R.drawable.ironman)
    var AquamanBitmap=BitmapFactory.decodeResource(applicationContext.resources,R.drawable.aquamen)
    var SpidermanBitmap=BitmapFactory.decodeResource(applicationContext.resources,R.drawable.spiderman)


    //3-super kahraman görsellerini dizinin içerisine ekliyoruz
    var super_kahraman_gorselleri= ArrayList<Bitmap>()
    super_kahraman_gorselleri.add(BatmanBitmap)
    super_kahraman_gorselleri.add(SupermanBitmap)
    super_kahraman_gorselleri.add(IronmanBitmap)
    super_kahraman_gorselleri.add(AquamanBitmap)
    super_kahraman_gorselleri.add(SpidermanBitmap)

    /*
    4-RecyclerView un içerisini oluşturacak bir arayüz oluşturmak

    --------------------------------------------------------------------------------------------
    RECYCLER_ROW AYARLAMA:
    recycler_row adını verdiğimiz arayüz sayfasının içerisinde yaptığımız her şey RecyclerView e gidecek

    1-constraintlayout yerine LinearLayout kullanıyoruz
    LinearLayout un orientationunu ver dikeymi yatay mı

    2-İçerisine bir tane TextView koyuyoruz genişliğini ve yüksekliğini ayarlıyoruz
        *"match_parent" ekranın tamamını kaplar
        *"wrap_content" orjinali ne kadarsa o kadar
    Her satır için ayrı LinearLayout oluşturduğmuz için LinearLayout un ekranı kaplamasına izin verme

    3-textSize ile metin büyüklüğünü ayarlıyoruz

    4-textColor ile metin rengini ayarlıyoruz

    5-margin ayarlıyoruz
        *layout_margin x ve y exsenine uzaklığını aynı anda belirler

    6-"@+id/ ile id veriyoruz

    --------------------------------------------------------------------------------------------


    5-recycler_row arayüzü ile RecyclerView u birbirine bağlacak bir adaptorClass ı oluşturuyoruz

     */    //veriyi karşı tarafa gönderidik
    var adaptor=RecyclerAdaptor(SuperKahramanlar,super_kahraman_gorselleri)


    //9-RecyclerView in görünümünü beliriyoruz

    var layoutManager=LinearLayoutManager(applicationContext)//Activity içerisinde olduğumuz için contexte this verdik
    recyclerView.layoutManager=layoutManager


    //10-adaptorlerimizi birbirne bağlıyoruz

    recyclerView.adapter=adaptor  }
}