Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.9 kB
12
Indexable
Never
Imbuing Zalożenia

Umiejętność dodatkowa dla craftów: kowal, krawiec, majster, stolarz, łukmistrz.

Nie orientuję które z powyższych umiejętności oferują runiki, a które nie więc podziele na umiejętności runiczne i nieruniczne:

Założenia:
Dwie możliwości:
1. Wszystkie maksymalne wartości dla atrybutów pozostają takie same.
2. Przy użyciu imbuingu atrybut może być o większy o wartość imbuing/20 %. 
   Np. przy 100% imbuingu możemy mieć 55 DI


Losowana moc nasycenia:
wartość nasycenia - imbuing/1.5 + random(0,20)

Umiejętności runiczne:

Ogólna zasada działania:
Na początek dwie opcje:
1. Przy wytwarzaniu przedmiotu dodaje losowy atrybut do wytwarzanego przedmiotu. 
2. To samo + możliwość umagiczeniania gotowego przedmiotu

Jeżeli przedmiot wykonywany jest narzędziem runicznym, początkowo losowane są atrybuty nadane za pomocą narzędzia runicznego, a
następnie losowany jest atrybut z imbuingu.
Jeżeli wylosowany atrybut z imbuingu pokryje się z atrybutem wylosowanym z pomocą narzędzia runicznego wtedy dany atrybut jest wzmacniany.

Szansa na nadanie nowego atrybuty w zależności od mocy mlotka (runiki zaczynają sie od cyfry 1):
0 - 10% + (imbuing*1.5) - (imbuing na 60% - 100% szansy)
1 - 10% + ((imbuing-40)*100/60) - (imbuing na 80% - 100% szansy)
2 - 10% + ((imbuing-60)*90/60) - (imbuing na 100% - 100% szansy)
3 - 10% + ((imbuing-90)*8/3) - (imbuing na 120% - 90% szansy)
4 - 10% + ((imbuing-110)*4) - (imbuing na 120% - 50% szansy)

Szansa na wzmocnienie umiejętności jest większa o 25%

Umiejętności nieruniczne:

Ogólna zasada działania:
Przy wytwarzaniu przedmiotu dodawana jest losowa ilość atrybutów:
- 0  - imbuing - 1 atrybut
- 40 - imbuing - 2 atrybuty
- 60 - imbuing - 3 atrybuty
- 90 - imbuing - 4 atrybuty
- 110 -imbuing - 5 atrybutów

Szansa na nadanie atrybutu:
1 - 10% + (imbuing*1.5) - (imbuing na 60% - 100% szansy)
2 - 10% + ((imbuing-40)*100/60) - (imbuing na 100% - 100% szansy)
3 - 10% + ((imbuing-60)*90/60) - (imbuing na 120% - 100% szansy)
4 - 10% + ((imbuing-90)/2) - (imbuing na 120% - 25% szansy)
5 - 5% + ((imbuing-110)/2) - (imbuing na 120% - 10% szansy)

Jak ma to wyglądać?

Żeby móć umagiczniać potrzeba:
Pyłu nasycenia pozyskiwanego z magicznych przedmiotów - im bardziej nasycony przedmiot tym więcej pyłu
Ilość pyłu pozyskanego z magika - nasycenie przedmiotu/10
Ilośc pyłu potrzebna do nasycenia przedmiotu - (ilość atrybutów)^2 * 50
Dodatkowo potrzebna będzie jakaś mikstura (tu nie mam pomysłu) tworzona przez alchemika.

Aby móc w ogóle nadać jakis atrybut trzeba znaleźć zwój i nauczyć się go.
Jeżeli postać nauczyła się wyłącznie np. mana leecha to jeżeli podczas umagiczniania system *wysoluje inny atrybut umagicznianie się nie powiedzie.
Wiadomo, z jakich potworków będą wypadać dane zwoje