js2

mail@pastecode.io avatar
unknown
html
2 years ago
3.5 kB
11
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Document</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" crossorigin="anonymous">

	<!-- задача 1: да се създаде скрипт, при който чрез натискане на десен бутон на мишката върху някой параграф, той получава цвят за фон, определен от полето data-color -->
	<!-- задача 2: да се създаде скрипт, при който чрез натискане на клавиш W се увеличава размера на изображението по широчина с по 10px, а при натискане на клавиш H се увеличава височината на изображението с по 15px -->
	<!-- задача 3: да се създаде скрипт, при който чрез въвеждане на текст в едноредово поле се отчита натискането на клавиш и се търси съвпадение в списък от елементи. При открито съответствие се оцветява само частта от въведеното. -->
	<script>
		document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
			clean(document.body);

		});

		const clean = (node) =>
    {
     for(var n = 0; n < node.childNodes.length; n ++)
     {
      var child = node.childNodes[n];
      if
      (
       child.nodeType === 8
       ||
       (child.nodeType === 3 && !/\S/.test(child.nodeValue))
      )
      {
       node.removeChild(child);
       n --;
      }
      else if(child.nodeType === 1)
      {
       clean(child);
      }
     }
    }
	</script>
</head>
<body>
	<!-- задача 1 -->
	<div class="container my-4">
		<p data-color="red">lorem item 1</p>
		<p data-color="orange">lorem item 2</p>
		<p data-color="#1920A0">lorem item 3</p>
		<p data-color="#F97762">lorem item 4</p>
		<p data-color="#131399">lorem item 5</p>
		<p data-color="#559992">lorem item 6</p>
		<p data-color="#1116AA">lorem item 7</p>
		<p data-color="#330000">lorem item 8</p>
		<p data-color="green">lorem item 9</p>
		<p data-color="blue">lorem item 10</p>
	</div>
	<!-- задача 1 -->

	<!-- задача 2 -->
	<div class="container my-4">
		<img src="http://placehold.co/250x250" alt="">
	</div>
	<!-- задача 2 -->

	<!-- задача 3 -->

	<div class="container my-4">
		<input type="text" class="form-control">
		<ul class="list-group">
			<li class="list-group-item"> Lorem ipsum</li>
			<li class="list-group-item"> dolor sit</li>
			<li class="list-group-item"> amet consectetur</li>
			<li class="list-group-item"> adipisicing elit</li>
			<li class="list-group-item"> Facere nemo</li>
			<li class="list-group-item"> possimus in totam</li>
			<li class="list-group-item"> eos harum rem</li>
			<li class="list-group-item"> aliquam, eum recusandae quod</li>
			<li class="list-group-item"> odit! Necessitatibus quibusdam</li>
			<li class="list-group-item"> illum voluptatem nihil</li>
		</ul>
	</div>
	<!-- задача 3 -->

</body>
</html>