Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a month ago
7.7 kB
1
Indexable
Never
import numpy as np
import random


def display_services(services):
  print("Dostępne usługi: ")
  for index, serv in enumerate(services.keys(), 1):
    print(f"{index}. {serv}")


def get_service_selection(services):
  selected_services = []

  while True:
    user_input = input("Wybierz numer usługi (lub wpisz 'q' aby zakończyć wybór): ")
    if user_input.lower() == 'q':
      break
    try:
      service_index = int(user_input) - 1
      if 0 <= service_index < len(services):
        selected_service = list(services.keys())[service_index]
        if selected_service not in selected_services:
          selected_services.append(selected_service)
          print(f"Usługa '{selected_service}' została dodana do wybranych.")
        else:
          print(f"Usługa '{selected_service}' jest już wybrana.")
      else:
        print("Nieprawidłowy numer usługi, spróbuj ponownie.")
    except ValueError:
      print("Nieprawidłowe dane, wpisz numer usługi lub 'q' aby zakończyć.")

  return selected_services


def display_selected_services(selected_services, services):
  print("\nWybrane usługi:")
  for serv in selected_services:
    details = services[serv]
    print(f"Usługa: {serv}")
    print(f" Stawka za m²: {details['price_per_sqm']} zł")
    print(f" Czas na m²: {details['time_per_sqm']} godziny")
    print()


def generate_training_samples(selected_services, services, num_samples=100):
  training_data = {}

  for serv in selected_services:
    service_data = []
    price_per_sqm = services[serv]['price_per_sqm']
    time_per_sqm = services[serv]['time_per_sqm']

    for _ in range(num_samples):
      sqm = random.randint(1, 100)

      price_rate = random.uniform(sqm * price_per_sqm * 1.1, sqm * price_per_sqm * 2.0)
      price = int(price_rate)

      min_time = sqm * time_per_sqm
      max_time = min_time * 1.2
      time = random.uniform(min_time, max_time)
      time = int(time)

      service_data.append({'sqm': sqm, 'time': time, 'price': price})

    training_data[serv] = service_data

  return training_data


def prepare_test_samples(base_data, training_samples):
  testing_samples = {}

  for serv, details in training_samples.items():
    service_data = []
    price_per_sqm = base_data[serv]['price_per_sqm']
    time_per_sqm = base_data[serv]['time_per_sqm']

    for detail in details:
      sqm = detail['sqm']

      price = sqm * price_per_sqm
      time = sqm * time_per_sqm

      service_data.append({'sqm': sqm, 'time': time, 'price': price})

    testing_samples[serv] = service_data

  return testing_samples


def linear_regression(X, y):
  n = len(X)
  mean_x = sum(X) / n
  mean_y = sum(y) / n

  numer = sum((X[i] - mean_x) * (y[i] - mean_y) for i in range(n))
  denom = sum((X[i] - mean_x) ** 2 for i in range(n))

  b1 = numer / denom
  b0 = mean_y - b1 * mean_x

  return b0, b1


def predict(X, b0, b1):
  return [b0 + b1 * x for x in X]


def calculate_rmse(actual, predicted):
  n = len(actual)
  mse = sum((actual[i] - predicted[i]) ** 2 for i in range(n)) / n
  rmse = np.sqrt(mse)
  return rmse


def calculate_mae(actual, predicted):
  n = len(actual)
  mae = sum(abs(actual[i] - predicted[i]) for i in range(n)) / n
  return mae


if __name__ == "__main__":
  data = {
    "Murowanie": {"price_per_sqm": 55, "time_per_sqm": 3},
    "Malowanie": {"price_per_sqm": 25, "time_per_sqm": 3},
    "Sprzątanie": {"price_per_sqm": 35, "time_per_sqm": 1},
    "Układanie płytek": {"price_per_sqm": 120, "time_per_sqm": 4},
    "Tapetowanie": {"price_per_sqm": 50, "time_per_sqm": 3},
    "Układanie dachówek": {"price_per_sqm": 50, "time_per_sqm": 6},
    "Wylewanie betonu": {"price_per_sqm": 80, "time_per_sqm": 2},
    "Rozkładanie rusztowania": {"price_per_sqm": 30, "time_per_sqm": 2}
  }

  display_services(data)
  selected_data = get_service_selection(data)

  # Testowe wypisanie usług wybranych przez użytkownika.
  display_selected_services(selected_data, data)

  train_samples = generate_training_samples(selected_data, data, 100)

  # Kontrolne wypisanie danych treningowych.
  # for service, samples in train_samples.items():
  #   print(f"Usługa: {service}")
  #   for sample in samples:
  #     print(f" Metry kwadratowe: {sample['sqm']}, Czas: {sample['time']} godzin, Cena: {sample['price']:.2f} zł")

  test_samples = prepare_test_samples(data, train_samples)

  # Kontrolne wypisanie danych testowych.
  # for service, samples in test_samples.items():
  #   print(f"Usługa: {service}")
  #   for sample in samples:
  #     print(f" Metry kwadratowe: {sample['sqm']}, Czas: {sample['time']} godzin, Cena: {sample['price']:.2f} zł")

  # Przygotowanie danych do regresji
  for service, samples in train_samples.items():
    print(f"\nTrening danych dla usługi: {service}")
    sqm_values = [sample['sqm'] for sample in samples]
    time_values = [sample['time'] for sample in samples]
    price_values = [sample['price'] for sample in samples]

    b0_time, b1_time = linear_regression(sqm_values, time_values)
    b0_price, b1_price = linear_regression(sqm_values, price_values)

    print(f"Model regresji dla czasu: y = {b0_time:.2f} + {b1_time:.2f}x")
    print(f"Model regresji dla ceny: y = {b0_price:.2f} + {b1_price:.2f}x")

    test_samples = prepare_test_samples(data, {service: samples})

    sqm_test = [sample['sqm'] for sample in test_samples[service]]
    time_test = [sample['time'] for sample in test_samples[service]]
    price_test = [sample['price'] for sample in test_samples[service]]

    time_pred = predict(sqm_test, b0_time, b1_time)
    price_pred = predict(sqm_test, b0_price, b1_price)

    # print(f"\nPredykcje czasu dla usługi: {service}")
    # for i in range(len(sqm_test)):
    #   print(
    #     f"Metry kwadratowe: {sqm_test[i]}, "
    #     f"Rzeczywisty czas: {time_test[i]}, Przewidywany czas: {time_pred[i]:.2f} zł")
    #
    # print(f"\nPredykcje ceny dla usługi: {service}")
    # for i in range(len(sqm_test)):
    #   print(
    #     f"Metry kwadratowe: {sqm_test[i]}, Rzeczywista cena: {price_test[i]}, "
    #     f"Przewidywana cena: {price_pred[i]:.2f} zł")

    # Obliczanie RMSE i MAE dla czasu
    rmse_time = calculate_rmse(time_test, time_pred)
    mae_time = calculate_mae(time_test, time_pred)

    # Obliczanie RMSE i MAE dla ceny
    rmse_price = calculate_rmse(price_test, price_pred)
    mae_price = calculate_mae(price_test, price_pred)

    # Średnie wartości na metr kwadratowy
    avg_time_per_sqm = sum(time_test) / sum(sqm_test)
    avg_price_per_sqm = sum(price_test) / sum(sqm_test)

    print(f"\nWskaźniki dla usługi: {service}")
    print(f"RMSE czasu: {rmse_time:.2f}")
    print(f"MAE czasu: {mae_time:.2f}")
    print(f"RMSE ceny: {rmse_price:.2f}")
    print(f"MAE ceny: {mae_price:.2f}")
    print(f"Średni czas na m²: {avg_time_per_sqm:.2f} godziny")
    print(f"Średnia cena na m²: {avg_price_per_sqm:.2f} zł")
Leave a Comment