Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
4.0 kB
0
Indexable
Never
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <map>
#include <fstream>
using namespace std;

// ZADANIE 1 //

class Slowa{
  protected:
    vector<string> zestaw;
    int dlg;
    int ile;

  public:
    Slowa(int dlugosc) : dlg(dlugosc), ile{0} {}

    virtual ~Slowa() {}

    virtual void wstaw (const string & slowo){
      if(slowo.length() == dlg){
        zestaw.push_back(slowo);
        ile++;
      }
    }

    virtual void zmodyfikuj_zestaw() = 0;
}
// ZADANIE 2 //
class Slowa_wybrane : public Slowa {
private:
  char litera;

public:
  Slowa_wybrane(int dlugosc, char litera) : Slowa(dlugosc), litera(litera) {}

  virtual void wstaw(const string& slowo) {
    if (slowo.length() == dlg) {
      if (slowo[0] != litera) {
        if (find(zestaw.begin(), zestaw.end(), slowo) == zestaw.end()) {
          zestaw.push_back(slowo);
          ile++;
        } else {
          cout << "Słowo '" << slowo << "' już istnieje w zestawie." << endl;
        }
      } else {
        cout << "Słowo '" << slowo << "' zaczyna się na literę '" << litera << "' i nie może być dodane." << endl;
      }
    }
  }


  virtual void zmodyfikuj_zestaw() {
    sort(zestaw.begin(), zestaw.end());
  }

  Slowa_wybrane operator-(char litera_bis) {
    Slowa_wybrane nowy_obiekt(dlg, litera);
    for (const string& slowo : zestaw) {
      if (slowo[0] != litera_bis) {
        nowy_obiekt.wstaw(slowo);
      }
    }
    return nowy_obiekt;
  }

  void info() {
    for (const auto& s : zestaw) {
      cout << s << endl;
    }
  }
};

class Pojemnik_slow {
private:
  map<int, Slowa_wybrane*> pojemnik;

public:
  void dodaj_slowo(const string& slowo) {
    int dlugosc = slowo.length();
    if (pojemnik.find(dlugosc) == pojemnik.end()) {
      pojemnik[dlugosc] = new Slowa_wybrane(dlugosc, 's');
    }
    pojemnik[dlugosc]->wstaw(slowo);
  }


  void wyswietl() {
    for (auto it = pojemnik.begin(); it != pojemnik.end(); ++it) {
      cout << it->first << ": ";
      
      it->second->info();
      cout << endl;
    }
  }
};


int main(){
  bool on = true;
  do {
    int zadanie;
    cout << "Prosze wybrac numer zadania (1-3) - 4 konczy dzialanie programu" << endl;
    cin >> zadanie;
    switch (zadanie) {
      case 1: {
        cout << "------------------------" << endl;
        cout << "Zadanie 1" << endl;
        cout << "To zadanie nie wymaga wyswietlania niczego w konsoli" << endl;
        cout << "------------------------" << endl;
        break;
      }

      case 2: {
        cout << "------------------------" << endl;
        cout << "Zadanie 1" << endl;
        Slowa_wybrane sw(5, 'p');
        string slowa[] = {"Kolos", "arras", "Wisla", "stora", "ogrom", "Libia", "patio", "kwiat", "sanie"};
        for (const auto& s : slowa) {
          sw.wstaw(s);
        }

        sw.info();
        sw = sw - 's';
        sw.info();
        sw.zmodyfikuj_zestaw();
        sw.info();
        cout << "------------------------" << endl;
        break;
      }

      case 3: {
        cout << "------------------------" << endl;
        cout << "Zadanie 1" << endl;
        Pojemnik_slow zestawy_slow;
        ifstream plik("plik.txt");
        string slowo;
        while (plik >> slowo) {
          zestawy_slow.dodaj_slowo(slowo);
        }
        zestawy_slow.wyswietl();
        cout << "------------------------" << endl;
        break;
      }

      case 4: {
        on = false;