Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
1.3 kB
2
Indexable
Never

function substraction(a,b){
  sum = a - b;
  return sum;
}

function addition(a,b){
  sum = a + b;
  return sum;
}

function numberChecker(){
  
}

function optionChoice(){
  let userChoice = prompt("Co chcesz zrobić, dodawanie czy odejmowanie?");
  if (userChoice == "dodawanie"){
    let firstValue = parseInt(prompt("Podaj pierwszą liczbę: "));
    let secondValue = parseInt(prompt("Podaj drugą liczbę: "));
    console.log(addition(firstValue, secondValue));
  }
  else if (userChoice == "odejmowanie"){
    substraction();
  }
  else {
    optionChoice()
  }
}

function calculator(){
  let userChoice = prompt("Co chcesz zrobić, dodawanie czy odejmowanie?");
  //wyswietla pierwsze zapytanie o rodzaj dzialanie addition czy substraction
  optionChoice()
  }
  //sprawdza czy wprowadzono poprawna wartosc jesli nie wraca do zapytania jesli tak przechodzi do pytania
  //zapytanie o pierwsza wartosc
  // while (addition()||substraction() == true){
  //   a = prompt("podaj pierwsza liczbe: ")
  //   b = prompt("podaj druga liczbe: ")
  // }
  //sprawdzenie czy to numer jesli nie powrot do pytania jesli tak nastepne pytanie 
  //zapytanie o druga wartosc
  //sprawdzenie czy to numer jesli nie powrot do pytania jesli tak wyswietl wynik


calculator()