Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
2.1 kB
8
Indexable
Never
def tvennekannor(a, b, c, visa_steg=True):
  def euclids_algorithm(a, b):
    while b != 0:
      a, b = b, a % b
    return a

  def extended_gcd(a, b):
    if b == 0:
      return a, 1, 0
    else:
      d, x, y = extended_gcd(b, a % b)
      return d, y, x - (a // b) * y

  def find_solution(a, b, c):
    d = euclids_algorithm(a, b)
    if c % d != 0:
      return None
    else:
      x0, y0 = extended_gcd(a, b)[1:]
      factor = c // d
      return (x0 * factor, y0 * factor)

  if not (0 <= c <= max(a, b) and c % euclids_algorithm(a, b) == 0):
    print("Det går inte att mäta upp", c, "liter med tillgängliga bägare.")
    return []

  A, B = a, 0
  steg = 0
  if visa_steg:
     print(f"Fyll A. (A, B) = ({A}, {B})")

  while B != c:
    if A == 0:
      A = a
      if visa_steg:
        print(f"Fyll A. (A, B) = ({A}, {B})")
      steg += 1

    if B == b:
      B = 0
      if visa_steg:
        print(f"Töm B. (A, B) = ({A}, {B})")
      steg += 1

    häll_mängd = min(A, b - B)
    A -= häll_mängd
    B += häll_mängd

    if visa_steg:
      print(f"Häll över från A till B. (A, B) = ({A}, {B})")
    steg += 1

    if B == c:
      break

  if visa_steg:
    print("Önskad volym i bägare A.")
    print("Antal steg:", steg)

  solution = find_solution(a, -b, c)
  if solution:
    x, y = solution
    if visa_steg:
      print(f"En lösning på den diofantiska ekvationen\n{a}x - {b}y = {c}\när (x, y) = ({x}, {y}).")
    return [steg, x, y]
  else:
    return []


# Användarinput

#Ange volymen av bägare A
a = 10782

#Ange volymen av bägare B
b = 4321

#Ange önskad volym
c = 6091

#b = 2114 fungerar inte,b = 4321 fungera men exceedar max output limit, b = 6885 fungerar inte
resultat = tvennekannor(a, b, c)
print(resultat)
Leave a Comment