nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.8 kB
2
Indexable
Never
С наближаването на Великден, пекарна организира конкурс за направата на най-хубав козунак. Напишете
програма, която да намира сладкаря с най-висок резултат. В началото на конкурса се въвежда броя на
козунаците, които ще бъдат дегустирани от посетителите на пекарната, като за всеки козунак различен
брой посетители, ще дадат оценка от 1 до 10.
Вход
Първоначално от конзолата се прочита броя на козунаците – цяло число в интервала [1… 100]
След това за всеки козунак се прочита:


Името на пекаря, който е направил козунака – текст
До получаване на командата "Stop" се прочита
o оценка за козунак от един човек – цяло число в интервала [1... 10]
Изход
След получаване на командата "Stop" се печата един ред:

"{името на пекаря} has {общият брой получени точки} points."
Ако след командата "Stop", пекарят е с най-много точки до момента, да се отпечата допълнителен ред:

"{името на пекаря} is the new number 1!"
След дегустация на всички козунаци, да се отпечата един ред:

"{името на пекаря с най-много точки} won competition with {точките на пекаря} points!"

nord vpnnord vpn
Ad