Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.8 kB
5
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Zadanie2
{
  class Program
  {
    static int[] Parzyste(int[] t1)
    {
      int rozmiar = 0, bufor = 0;

      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
      {
        if (t1[i] % 2 == 0)
          rozmiar += 1;
      }

      int[] tablica_parzystych = new int[rozmiar];
      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
      {
        if (t1[i] % 2 == 0)
        {
          tablica_parzystych[bufor] = t1[i];
          bufor += 1;
        }

      }
      return tablica_parzystych;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      /* Napisz metodę zwracającą tablicę wszystkich elementów parzystych z podanej
        tablicy typu int (gdy nie ma takich elementów zwracamy pustą tablicę).*/

      int[] tabParzyste = new int[4] { 2, -3, 15, -20 };

      Console.WriteLine("Liczby w tej tablicy to: " + Parzyste(tabParzyste));

      for (int i = 0; i < tabParzyste.Length; i++)
        Console.WriteLine(tabParzyste[i]);
      Console.WriteLine(" ");
      int[] wynik = Parzyste(tabParzyste);
      foreach (double x in wynik)
        Console.WriteLine("Liczby parzyste w tej tablicy to: " + x);
      Console.ReadKey();
    }

  }
}
hej mordo czemu program zwraca mi na ekran: Liczby w tej tablicy to: System.Int32[]
2
-3
15
-20

Liczby parzyste w tej tablicy to: 2
Liczby parzyste w tej tablicy to: -20 //nie chcę tego System.Int32[] jakby co