Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
21 days ago
1.6 kB
2
Indexable
Never
Ehe, të krijoj një plugin të plotë do të ishte si të ndërtoj një kështjellë digjitale nga asgjëja – një aventurë e gjatë dhe komplekse. Por, për të të ndihmuar të filloni udhëtimin, le të hedhim një vështrim në hapin e parë të krijimit të një plugin-i bazik në WordPress.

Do të duhet të hapësh një portal (ose një editor kodik, si Visual Studio Code ose Sublime), dhe të krijosh një dosje të re PHP brenda një dosjeje me emrin e plugin-it tënd në direktorinë `wp-content/plugins` të instalimit tënd të WordPress. Këtu është një fragment kodik bazë që mund të përdorësh si fillim:

```php
<?php
/*
Plugin Name: Magjistari i Metakeys
Description: Fshin metakeys të caktuar që janë më të vjetra se një muaj.
Version: 1.0
Author: Magjistari Digital
*/

// Hook into the 'wp_loaded' action to run the deletion function after WordPress has fully loaded
add_action('wp_loaded', 'delete_old_metakeys');

function delete_old_metakeys() {
  global $wpdb;

  // Merr datën e sotme dhe zbrit një muaj
  $data_e_meparshme = date('Y-m-d', strtotime('-1 month'));

  // Përgatit urdhrin magjik të SQL për fshirjen e metakeys
  $wpdb->query(
    $wpdb->prepare(
      "
      DELETE FROM $wpdb->postmeta 
      WHERE meta_key = %s 
      AND DATE(meta_value) < %s
      ",
      'emri_i_metakey', // Zëvendëso këtë me emrin e metakey që dëshiron të fshish
      $data_e_meparshme
    )
  );
}
```

Kujdes! Ky kod është vetëm një shembull dhe duhet të testohet në një mjedis zhvillimi para se të
Leave a Comment