Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
18 days ago
767 B
0
Indexable
Never
import math

if __name__ == '__main__':
  a = int(input("Podaj pierwszą liczbę: "))
  b = int(input("Podaj drugą liczbę: "))
  c = int(input("Podaj trzecią liczbę: "))

  if a == 0:
    print('To nie jest funkcja kwadratowa')
  else:
    delta = b * b - 4 * a * c
    if delta > 0:
      x1 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)
      x2 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)
      if x2 < x1:
        x1, x2 = x2, x1
      print(f'Funkcja posiada dwa miejsca zerowe:\nx1 = {x1}\nx2 = {x2}')
    elif delta == 0:
      x0 = -b / 2 * a
      print(f'Funkcja posiada jedno miejsce zerrowe:\n x0 = {x0}')
    else:
      print('Funkcja nie posiada miejsc zerowych')
Leave a Comment