OtoHoca

 avatar
AmoryLorch
csharp
a year ago
7.5 kB
2
Indexable
Never
using System;

namespace OtotGaleri_G034
{
  internal class Program
  {
    //kullanıcı ile etkileşim içerir.
    static Galeri G034Galeri = new Galeri();
    static void Main(string[] args)
    {
      Uygulama();
      //Araba a = new Araba();
      //a.Plaka = "34mKl78545";
    }
    static void Uygulama()
    {
      SahteVeriGir();
      Menu();
      while (true)
      {
        //SecimAl();
        //switch - case
        ArabaEkle();
        ArabaKirala();
        ArabaTeslimAl();
        //ArabaListele();
        //ArabaKiralamaIptali();
        //ArabaSil();
        //BilgileriGetir();
        ARABA_TIPI a = (ARABA_TIPI)2;

      }
    }
     
    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("Galeri Otomasyon           ");
      Console.WriteLine("1 - Araba Kirala(K)          ");
      Console.WriteLine("2 - Araba Teslim Al(T)        ");
      Console.WriteLine("3 - Kiradaki Arabaları Listele(R)   ");
      Console.WriteLine("4 - Galerideki Arabaları Listele(M)  ");
      Console.WriteLine("5 - Tüm Arabaları Listele(A)     ");
      Console.WriteLine("6 - Kiralama İptali(I)        ");
      Console.WriteLine("7 - Araba Ekle(Y)           ");
      Console.WriteLine("8 - Araba Sil(S)           ");
      Console.WriteLine("9 - Bilgileri Göster(G)        ");
    }
    static void SahteVeriGir()
    {
      G034Galeri.ArabaEkle("23FGY256", "FORD", 520f, ARABA_TIPI.SUV);
      G034Galeri.ArabaEkle("23FGY256", "FORD", 120f, ARABA_TIPI.Hatchback);
      G034Galeri.ArabaEkle("23FGY256", "FORD", 320f, ARABA_TIPI.SUV);
      G034Galeri.ArabaEkle("23FGY256", "FORD", 720f, ARABA_TIPI.SUV);
      G034Galeri.ArabaEkle("23FGY256", "FORD", 420f, ARABA_TIPI.SUV);
      G034Galeri.ArabaEkle("23FGY256", "FORD", 620f, ARABA_TIPI.SUV);
      G034Galeri.ArabaEkle("23FGY256", "FORD", 820f, ARABA_TIPI.SUV);
      G034Galeri.ArabaEkle("23FGY256", "FORD", 920f, ARABA_TIPI.SUV);
    }
    static void ArabaEkle()
    {
      Console.WriteLine("-Araba Ekle ");
      Console.Write("Plaka: ");
      string plaka = "";
      Console.Write("Marka: ");
      string marka = "";
      Console.Write("Kiralama Bedeli: ");
      float k_bedeli = 340f;

      Console.WriteLine("Araba Tipleri:    ");
      Console.WriteLine(" - SUV için 1     ");
      Console.WriteLine(" - Hatchback için 2 ");
      Console.WriteLine(" - Sedan için 3   ");
      ARABA_TIPI aTipi;
      Console.Write("Araba Tipi: ");
      string secim = Console.ReadLine();
      if (secim == "1")
      {
        aTipi = ARABA_TIPI.SUV;
      }
      G034Galeri.ArabaEkle(plaka, marka, k_bedeli,  ARABA_TIPI.SUV );
    }
    static void ArabaKirala()
    {
      Console.Write("Kiralanacak aracın plakası: ");
      string plaka = Console.ReadLine();
      Console.Write("Süre: ");
      int sure = int.Parse(Console.ReadLine());
      G034Galeri.ArabaKiralama(plaka, sure);
    }
    static void ArabaTeslimAl()
    {
      Console.WriteLine("-Araba Teslim Al-");
      Console.Write("Teslim edilecek arabanın plakası:");
      string plaka = Console.ReadLine();
      G034Galeri.ArabaTeslimAlim(plaka);
    }

  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OtotGaleri_G034
{
  //galeriye ait veri yönetimi kodlarını içerir.
  internal class Galeri
  {
    public List<Araba> Arabalar = new List<Araba>();

    public int ToplamArabaSayisi
    {
      get
      {
        return Arabalar.Count;
      }
    }
    public int KiradakiArabaSayisi
    {
      get
      {
        int adet = 0;
        foreach (Araba item in Arabalar)
        {
          if (item.Durum == DURUM.Kirada)
          {
            adet++;
          }
        }
        return adet;
      }
    }
    public int GaleridekiArabaSayısi { get; }
    public int ToplamArabaKiralamaSuresi { get; }
    public int ToplamArabaKiralamaAdedi { get; }
    public float Ciro { get; }

    public void ArabaEkle(string plaka, string marka, float kbedel, ARABA_TIPI aTip)
    {
      Araba a = new Araba(plaka, marka, kbedel, aTip);
      this.Arabalar.Add(a);
      // this.Arabalar.Add(new Araba(plaka, marka, kbedel, aTip));
    }
    public void ArabaKiralama(string plaka, int sure)
    {
      Araba a = null;
      foreach (Araba item in Arabalar)
      {
        if (item.Plaka == plaka)
        {
          a = item;
        }
      }
      if (a != null)
      {
        a.Durum = DURUM.Kirada;
        //a.KiralamaSayisi++;
        //a.ToplamKiralanmaSuresi += sure;
        a.KiralanmaSureleri.Add(sure);
      }
    }
    public void ArabaTeslimAlim(string plaka)
    {
      Araba a = null;
      foreach (Araba item in Arabalar)
      {
        if (item.Plaka==plaka)
        {
          a = item;
        }
      }
      if (a!=null)
      {
        a.Durum = DURUM.Galeride;
      }
    }
  }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OtotGaleri_G034
{
  class Araba
  {
    //araba nesnesine ait veri yönetimi kodlarını içerir.
    public string Plaka;
    public string Marka;
    public float KiralamaBedeli;  
    public ARABA_TIPI ArabaTipi;
    public DURUM Durum;
    public int KiralamaSayisi
    {
      get
      {
        return KiralanmaSureleri.Count;
      }
    }
    public int ToplamKiralanmaSuresi
    {
      get
      {
        int toplam = 0;
        foreach (int sure in KiralanmaSureleri)
        {
          toplam += sure;
        }
        return toplam;
      }
    }
    public List<int> KiralanmaSureleri = new List<int>();
    public Araba()
    {
      this.Durum= DURUM.Galeride;
    }
    public Araba(string plaka, string marka, float k_bedeli, ARABA_TIPI a_tipi)
    {
      this.Plaka = plaka;
      this.Marka = marka;
      this.KiralamaBedeli = k_bedeli;
      this.ArabaTipi = a_tipi;
    }
  }
  public enum ARABA_TIPI
  {
    Empty,SUV,Hatchback,Sedan
  }
  public enum DURUM
  {
    Empty,Kirada,Galeride
  }
}