Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.6 kB
2
Indexable
Never
Dưới đây là 11 câu hỏi về chủ đề nghệ sĩ và người nổi tiếng:

1. Nghệ sĩ nổi tiếng nào đã có ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực nghệ thuật của họ?
2. Bạn có biết ai là nghệ sĩ nổi tiếng được công nhận trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và nghệ thuật trực quan?
3. Nghệ sĩ nổi tiếng nào đã thay đổi cách nhìn của công chúng về nghệ thuật?
4. Ai là người nổi tiếng đã đạt được thành công lớn trong lĩnh vực diễn xuất và giành được nhiều giải thưởng?
5. Nghệ sĩ nổi tiếng nào đã có sự ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa và xã hội?
6. Bạn có thể đề cập đến một nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực hội họa và mô tả phong cách nghệ thuật của họ không?
7. Nghệ sĩ nổi tiếng nào đã viết ra các tác phẩm văn học ảnh hưởng đến nền văn học hiện đại?
8. Người nổi tiếng nào đã đóng góp tích cực cho xã hội thông qua công việc từ thiện và hoạt động xã hội?
9. Bạn có thể kể tên một nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và mô tả vai trò của họ trong ngành công nghiệp này không?
10. Ai là người nổi tiếng đã viết nhạc hoặc sáng tác các bài hát nổi tiếng?
11. Nghệ sĩ nổi tiếng nào đã đạt được thành công quốc tế và được công nhận trên toàn cầu?

Hy vọng những câu hỏi này sẽ giúp bạn khám phá thêm về nghệ sĩ và người nổi tiếng!
Leave a Comment