OkulYonetimSistemi

 avatar
user_9421340068
csharp
a year ago
8.0 kB
4
Indexable
Never
public Okul G034Okul = new Okul();
    public void Calistir()
    {
      //SahteVeriGir();
      Menu();
      SahteVeriGir();
      Menu();

      //while (true)
      //{
      //  string secim = SecimAl();
      //  switch (secim)
      //  {
      //    case "1":
      //    case "K":
      //      ArabaKirala();
      //      break;
      //    case "2":
      //    case "T":
      //      ArabaTeslimAl();
      //      break;
      //    case "3":
      //    case "R":
      //      KiradakiArabalariListele();
      //      break;
      //    case "4":
      //    case "M":
      //      GaleridekiArabalariListele();
      //      break;
      //    case "5":
      //    case "A":
      //      TumArabalariListele();
      //      break;
      //    case "6":
      //    case "I":
      //      ArabaKiralamaIptali();
      //      break;
      //    case "7":
      //    case "Y":
      //      ArabaEkle();
      //      break;
      //    case "8":
      //    case "S":
      //      ArabaSil();
      //      break;
      //    case "9":
      //    case "G":
      //      BilgileriGoster();
      //      break;

      //  }

      //  //ArabaListele();
      //  //BilgileriGetir();

      //}
    }
    public void SahteVeriGir()
    {
      //Ogrenci o = new Ogrenci();
      //o.Ad = "";
      //o.Soyad = "";
      //o.Subesi = "";
      G034Okul.OgrenciEkle(15, "Elif", "Selçuk", SUBE.A, CINSIYET.Kız, new DateTime(2000, 05, 18));
      G034Okul.OgrenciEkle(35, "Betül", "Yılmaz", SUBE.B, CINSIYET.Kız, new DateTime(1999, 07, 08));
      G034Okul.OgrenciEkle(25, "Hakan", "Çelik", SUBE.C, CINSIYET.Erkek, new DateTime(1998, 04, 28));
      G034Okul.OgrenciEkle(45, "Kerem", "Akay", SUBE.A, CINSIYET.Erkek, new DateTime(1997, 10, 12));
      G034Okul.OgrenciEkle(55, "Hatice", "Çınar", SUBE.B, CINSIYET.Kız, new DateTime(1996, 11, 22));
      G034Okul.OgrenciEkle(65, "Selim", "İleri", SUBE.B, CINSIYET.Erkek, new DateTime(1995, 01, 17));
      G034Okul.OgrenciEkle(75, "Selin", "Kamış", SUBE.C, CINSIYET.Kız, new DateTime(1994, 09, 14));
      G034Okul.OgrenciEkle(65, "Sinan", "Avcı", SUBE.A, CINSIYET.Erkek, new DateTime(1993, 07, 13));
      G034Okul.OgrenciEkle(75, "Deniz", "Çoban", SUBE.C, CINSIYET.Kız, new DateTime(1994, 01, 25));
      G034Okul.OgrenciEkle(65, "Selda", "Kavak", SUBE.B, CINSIYET.Kız, new DateTime(1995, 02, 18));
      
    }//Tamamlandı
    static void Menu()
    {
      
      Console.WriteLine("------Okul Yönetim Uygulamasi -----");
      Console.WriteLine("                   ");
      Console.WriteLine("1 - Bütün öğrencileri listele     ");
      Console.WriteLine("2 - Şubeye göre öğrencileri listele ");
      Console.WriteLine("3 - Cinsiyetine göre öğrencileri listele  ");
      Console.WriteLine("4 - Şu tarihten sonra doğan öğrencileri listele ");
      Console.WriteLine("5 - İllere göre sıralayarak öğrencileri listele ");
      Console.WriteLine("6 - Öğrencinin tüm notlarını listele       ");
      Console.WriteLine("7 - Öğrencinin okuduğu kitapları listele     ");
      Console.WriteLine("8 - Okuldaki en yüksek notlu 5 öğrenciyi listele ");
      Console.WriteLine("9 - Okuldaki en düşük notlu 3 öğrenciyi listele ");
      Console.WriteLine("10 - Şubedeki en yüksek notlu 5 öğrenciyi listele ");
      Console.WriteLine("11 - Şubedeki en düşük notlu 3 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("12 - Öğrencinin not ortalamasını gör ");
      Console.WriteLine("13 - Şubenin not ortalamasını gör ");
      Console.WriteLine("14 - Öğrencinin okuduğu son kitabı gör ");
      Console.WriteLine("15 - Öğrenci ekle");
      Console.WriteLine("16 - Öğrenci güncelle ");
      Console.WriteLine("17 - Öğrenci sil ");
      Console.WriteLine("18 - Öğrencinin adresini gir ");
      Console.WriteLine("19 - Öğrencinin okuduğu kitabı gir ");
      Console.WriteLine("20 - Öğrencinin notunu gir ");

    }//Tamamlandı
    
    static void ButunOgrenciListele()
    {

    }
    static void SubeyeGoreListele()
    {

    }
    static void CinsiyeteGoreListele()
    {

    }
    static void SutarihtensonraListele()
    {

    }
    static void IleGoreListele()
    {

    }
    static void TumNotlarıListele()
    {

    }
    static void OkunanKitaplarıListele()
    {

    }
    static void EnYuksekBesNotluListele()
    {

    }
    static void EnDusukUcNotluListele()
    {

    }
    static void OgrencininNotOrtalamasi()
    {

    }
    static void OgrencininOkuduguSonKitap()
    {

    }
    static void OgrenciEkle()
    {

    }
    static void OgrenciGuncelle()
    {

    }
    static void OgrenciSil()
    {

    }
    static void OgrencininAdresiniGir()
    {

    }
    static void OgrencininOkuduguKitabiGir()
    {

    }
    static void OgrenciNotuGir()
    {

    }
    public void NotEkle()
    {
      Console.Write("Ögrencinin numarasi: ");
      int no = int.Parse(Console.ReadLine());
      //no bilgi ile öğrenci tespit ediilecek..
      Console.Write("Ögrencinin Adı Soyadı: ");
      Console.Write("Ögrencinin Subesi: ");
      Console.WriteLine();
      DersAdi ders = DersAdi.Empty;
      Console.Write("Not eklemek istediğiniz ders: ");
      //string ders = Console.ReadLine();

      Console.Write("Eklemek istediginiz not adedi: ");
      int adet = int.Parse(Console.ReadLine());
      float not;
      for (int i = 0; i < adet; i++)
      {
        Console.WriteLine(i + 1 + ". Notu girin: ");
        not = float.Parse(Console.ReadLine());
        G034Okul.NotEkle(no, ders, not);
      }

    }
    static int SecimAl(int secim)
    {
      Console.Write("Seçiminiz: ");
      return int.Parse(Console.ReadLine().ToUpper());

    }//Tamamlandı
    static public bool SayiMi(string giris)
    {
      foreach (char item in giris)
      {
        if (!Char.IsNumber(item))
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }//Tamamlandı
    static public bool HarfMi(string veri)
    {
      veri = veri.ToUpper();

      for (int i = 0; i < veri.Length; i++)
      {
        int kod = (int)veri[i];//Karakterin ASCII kod tablosundaki değerini alır.
        if ((kod >= 65 && kod <= 90) != true)//büyük harflerin ASCII tablodaki değerlerleri dışında girilmişse metot false döndürür.
        {
          return false;
        }
      }

      return true;
    }//Tamamlandı