react komponent funkcyjny + context provider

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
1.1 kB
1
Indexable
Never
import {useContext} from 'react';

// zamiast wzorca PubSub w tym przypadku mozna uzyc hooka useContext z Reacta
// wtedy w kazdym komponencie potrzebujacym jakiegos konkretnego stanu
// importuje sie ponizszy plik i mozna ten stan ustawiac lub pobierac
import editorMetaInfoContext from '../context_providers/editorMetaInfoContext';


import './Footer.css';

function Footer() {
 // getter oraz setter do informacji o polozeniu kursora
 const [editorMetaInfo, setEditorMetaInfo] = useContext(editorMetaInfoContext);
 return (
  <div className="ide-footer d-flex">
   <div className="editor-information mr-auto">
    {
     editorMetaInfo.line !== null &&
     editorMetaInfo.column !== null &&
     //ten div zostanie pokazany jedynie gdy beda spelnione powyzsze warunki
     (<div>Ln {editorMetaInfo.line}, Col {editorMetaInfo.column}</div>)
    }
    {
     editorMetaInfo.language !== null &&
     //tak samo tutaj
     (<div>{editorMetaInfo.language}</div>)
    }
   </div>
  </div>
 );
}

export default Footer;