Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 days ago
908 B
2
Indexable
Never
import cv2
import numpy as np

y , x = 500,500
canvas = np.ones((y,x,3), dtype="uint8")*255

merkez = (x//2,y//2) #merkez tuval ölçüsünün x ve ysinin yarısıdır

cv2.circle(canvas, merkez, 5, (169,169,169),-1) # merkeze başlangıç dairesi konulur

size = 50 #karenin bir kenarı

# karenin büyüme merkezden çevreye genişleyecek. merkez koordinatlar (250,250)
while size <=450:
  top_left = (250 - size // 2, 250 - size // 2) # sizeın yarısı kadar ust koseye 250- size/2 (225,225)
  bottom_right = (250 + size // 2, 250 + size // 2) #sizeın yarısı kadar da alt köşeye doğru genisleme 250+size/2 (275,275)
  cv2.rectangle(canvas, top_left, bottom_right, (104,104,104), 3)


  cv2.imshow("buyuyen kare", canvas)
  if cv2.waitKey(500) & 0xFF == ord("q"): #q yazınca kapanıyor
    break
      
  size += 50    
  
cv2.destroyAllWindows()
Leave a Comment