Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
624 B
3
Indexable
Never
// document.getElementById('tekst').textContent = "Nowy tekst na stronie"; // zmieiam wartosc tekstową elementu
// document.getElementById('tekst').innerHTML = '<h1>NOWY NAGLOWEK ZAMIAST TEKSTU</h1>'; // zmieniam html

// var tekst = document.getElementById('tekst').textContent; // zmienna kopujaca tekst z html
// var tlumaczBtn = document.getElementById('tlumaczBtn'); // zmienna referencji do przycisku 

document.getElementById('tlumaczBtn').addEventListener("click", tlumaczTekst); // przypisanie zdarzenia click do przycisku

function tlumaczTekst() {
  document.getElementById('tekst').textContent = "NOWY TEKST";
}