onTap: onPress-> functionunu kullanmak istiyorum

fakat kullanamadım.
mail@pastecode.io avatar
unknown
dart
a year ago
654 B
0
Indexable
Never
class MyContainerWidget extends StatelessWidget {
 // kendi widgetımızı yarattık.
 final Color renk;
 Widget? child;
 final Function? onPress;
 MyContainerWidget(
   {this.renk = Colors.white,
   this.child, this.onPress}); // eğer renk değerine Colors tpinden bir şey atanmazsa Varsayılanı white kabul et dedik

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return GestureDetector( onTap: onPress,
   child: Container(
    child: child,
    margin: EdgeInsets.all(10),
    decoration:
      BoxDecoration(borderRadius: BorderRadius.circular(14), color: renk),
   ),
  );
 }
}