Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.0 kB
2
Indexable
Never
 class Program
  {
    static void Unormowanie(double [] t1, double suma)
    {
      suma = 0;

      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
      {
        suma += t1[i];
      }
      Console.WriteLine(suma);
      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
      {
        t1[i] = t1[i] / suma;
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    { /* Napisz metodę typu void Unormowanie zmieniającą elementy w tablicy typu double w taki sposób, 
      * że każdy element jest dzielony przez sumę wszystkich elementów. W przypadku, 
      * gdy suma jest równa 0 należy zgłosić wyjątek. W metodzie Main należy zastosować blok 
      * try catch w celu obsługi wyjątku. */
      //utworzenie tablicy o n rozmiarze
      Console.WriteLine("Podaj rozmiar tablicy");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Random r = new Random();
      double[] t1 = new double[n];

      //wypelnienie tablicy
      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
        t1[i] = r.Next(10);

      //wyświetlenie tablicy
      Console.WriteLine("TABLICA: ");
      foreach (double x in t1)
        Console.Write(x + " ");

      double suma = 0;
      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
      {
        suma += t1[i];
      }

      try
      {
        if (suma == 0)
          throw new DivideByZeroException("Dzielenie przez zero");
        Unormowanie (t1, suma);

        Console.WriteLine("TABLICA PO PODZIELENIU ELEMENTOW: ");
        foreach (double x in t1)
          Console.Write(x + " ");
      }
      catch (DivideByZeroException e)
      {
        Console.WriteLine("BLAD TO: " + e.Message);
      }
    }
  }
}