Structural-J.G

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 years ago
1.0 kB
2
Indexable
Never
#include <iostream>

#include <string>

#include <stdlib.h>

using namespace std;

const int QUSTION_COUNT = 3;
struct sQuestions {
 string data;
 string a, b, c;
 char correct;
};

sQuestions data[QUSTION_COUNT] = {
 {
  "Jaki dzwiek wydaje kot?",
  "miau",
  "hau",
  "muu",
  'a'
 },
 {
  "Najwazniejsza osoba w Polsce?",
  "premier",
  "prezes",
  "prezydent",
  'c'
 },
 {
  "Ktora godzina to polnoc?",
  "11:00",
  "12:00",
  "0:00",
  'c'
 }
};

int main() {
 int points = 0;
 for (int i = 0; i < QUSTION_COUNT; i++) {
  char answer;
  sQuestions currentQuestion = data[i];
  cout << to_string(i + 1) + ") " << currentQuestion.data << endl;
  cout << " a) " + currentQuestion.a << endl;
  cout << " b) " + currentQuestion.b << endl;
  cout << " c) " + currentQuestion.c << endl;
  cout << "Podaj odp:" << endl;
  cin >> answer;
  if (answer == currentQuestion.correct) {
   points++;
  }
 }
 cout << "Twój wynik to: " << points << endl;
 return 0;
}