Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
816 B
3
Indexable
Never
// OBIEKTY 
// Zmienna -> to opakowanie na jakas wartosc 
// Dotychczas poznaliśmy podstawowe rodzaje zmiennych czyli ogólnie -> tekstowe/liczbowe 
// Od dzisiaj nauczymy się tworzyc bardziej rozbudowane rodzaje zmiennych

// Obiekty to takie zmienne które posiadaja właściwości 
// Jak stworzyc obiekt w JavaScript?
// var przykładowyObiekt = {wlasciwosc: wartosc, wlasciwosc: wartosc, ... }

// Przykałd obiekt pokoj 
var mojPokoj = {
  czyJestLozko: true,
  czyJestBiurko: true,
  czyJestOkno: true,
};

// Przyklad obiekt samochod
var mojSamochod = {
  marka: "Fiat",
  model: "Maluch",
  czyMaHamulec: false,
  pojemnoscSilnika: 1.2,
  czyMaTurbo: false,
};
// Jak uzyskac jakas wlasciwosc/wartosc z obiektu? -> po '.' na koncu nazwy obiektu
// Np. Wypisz samochod w konsoli 
console.log(mojSamochod);