Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
928 B
1
Indexable
Never
package labex1;
import java.net.InetAddress;
import java.net.UnknownHostException;

public class LABex1 {

  /**
   * Escriu una aplicació que imprimeixi a la sortida estàndard
   * l'adreça IP i el nom d'amfitrió de la màquina local
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // Obtenir l'adreça de l'amfitrió local
      InetAddress localHost = InetAddress.getLocalHost();

      // Imprimir l'adreça IP i el nom d'amfitrió
      System.out.println("Adreça IP: " + localHost.getHostAddress());
      System.out.println("Nom d'amfitrió: " + localHost.getHostName());

    } catch (UnknownHostException e) {
      // Gestionar el cas quan l'amfitrió és desconegut
      System.err.println("Error: No es pot determinar la informació de la màquina local.");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
Leave a Comment