nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
4.4 kB
1
Indexable
Never
•	Türkiye'nin 5G ve ötesi bağlantı teknolojilerine odaklanması, büyük bir ekonomik potansiyel sunmaktadır. Küresel ölçekte, 2035 yılına kadar 5G'nin 13,2 trilyon dolarlık ekonomik değer yaratacağı öngörülmektedir, bunun da 4,7 trilyon doları imalat sektöründeki uygulamalardan kaynaklanacaktır. Bu nedenle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB, TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliğiyle Nokia, Türk Telekom ve Arçelik tarafından yürütülen 5G@EndTech Programı'nın gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
•	5G Vadisi projesi, gelecekteki gigabit şebekelerin en önemli bileşeni olacak ve tamamen yeni bir iletişim altyapısını zorunlu kılacak olan 5G teknolojisinin Ankara'da ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri gibi üniversite kampüslerini kapsayacak şekilde üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, şirketlerin ve start-up'ların 5G ve ötesi uygulama ve teknolojilerini test edebilecekleri ve katma değerli üretim yapabilecekleri bir ortam ve imkanlarının genişletilmesini amaçlamaktadır.
•	Aynı zamanda, 5G ve ötesinde rekabetçi ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri tasarlayıp üreterek küresel pazarda yer alabilecek bir ekosistemi oluşturmak ve yönlendirmek hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 5G ve sonrasında yayınlanacak standartlara uyumlu algoritmalar ve yöntemler geliştirme çalışmaları da sürdürülmektedir.
•	Milli 5G ve ötesi patentlerinin veri tabanını oluşturmak, ülkemizin dünyada 5G teknolojisini üretebilen az sayıdaki ülke arasına girebilmesi için Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G projesini desteklemekteyiz. Bu proje, akademisyenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri ve start-up'lar gibi 5G teknolojisinde çalışan herkesin bu açık test sahasından faydalanmasını sağlamaktadır.
•	Sanayi üretiminde de akıllı fabrikalar kapsamında, her bir alt sistemin ağ dilimleme (network slicing) şeklinde değerlendirilmesi ve ilgili güvenlik gereksinimlerinin sağlanması, SDN ve NFV yapısıyla yönetilmesi hedeflenmektedir.
•	Ayrıca 5G'nin kapsamında, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında da büyük gelişmeler kaydedilmektedir. Çok yüksek sayıda cihaz iletişimi (mMTC), Yazılım Tabanlı Enerji Ağları (VirtuWind, 5GPPP gibi), Bulut Teknolojileri (cloud) ve Yapay Zeka uygulamaları (Artificial Intelligence) gibi alanlarda büyük veri teknolojilerinin gelişimini desteklemekteyiz.
•	Sağlık alanında da çalışmalarımız devam etmektedir. Sağlık Gereçlerinin İnterneti (IoMT - Internet of Medical Things) ile birlikte IoH, IoMT ve Hizmet Olarak Sağlık (Health as a Service-HaaS) gibi alanlarda da teknolojik gelişmelere odaklanmaktayız.
•	Bu önemli projelerin Türkiye'nin teknoloji sektöründe büyük bir atılım yapmasına ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. 
•	
•	Yapay zeka (YZ) alanı, "Dijital Türkiye" vizyonu ve "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda önemli bir taşıyıcı rol oynamaktadır. Cahit Arf'ın 1959 yılındaki sunumunda belirtildiği gibi, bilgiye olan ilgimizin akıl yürütme yeteneğimize dayanması, akılcı düşünmenin yayılmasına bağlıdır. YZ, müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir bir ekosistemle küresel ölçekte değer üretebilmek için yeni bir tekno-ekonomik atılım yapmamızı sağlayacaktır.
•	Bu çerçevede, YZ sistemlerinin ortak değerlere uygun olarak tasarlanması ve geliştirilmesi önemlidir. YZ uzmanlarını yetiştirmek için istihdamı 50.000 kişiye çıkarmak, YZ alanının GSYH'ye katkısını %5'e yükseltmek, lisansüstü düzeyde YZ mezun sayısını 10.000 kişiye çıkarmak, araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek, kaliteli veri ve teknik altyapıya erişimi genişletmek, sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak, uluslararası düzeyde işbirliği yapmak ve yapısal işgücü dönüşümünü hızlandırmak gibi hedefler belirlenmiştir.
•	Yapay zeka, kritik bir teknoloji alanı olup, tüm sektörler tarafından benimsenmesiyle birlikte AR-GE ve ür-ge çalışmalarıyla yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir. Ülkemizin kalkınması ve sektörel gelişimlerin yanı sıra istihdama yönelik önemli fırsatlar sunacaktır

nord vpnnord vpn
Ad