nord vpnnord vpn
Ad

Zadanie dodatkowe

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
a year ago
554 B
3
Indexable
Never
import java.util.*;

public class ZadanieDodatkowe {
  public static void main(String args[]) {
    /* Inicjacja dynamicznej (dla wygody) tabeli */
    ArrayList<Integer> postalCodes = new ArrayList<Integer>();

    /* Dodawanie kodów pocztowych do listy z pomocą klasy Arrays */
    postalCodes.addAll(Arrays.asList(72602, 72603, 72605, 72600));

    /* Wypisanie elementów listy za pomocą pętli for */
    for (int postalCode : postalCodes) {
      System.out.println(postalCode);
    }
  }
}

nord vpnnord vpn
Ad