Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.0 kB
2
Indexable
Never
class Program
  {
    static string[] Metoda2(string s)
    {
      s = "wiersz wyjsciowy"; //zapisuje stringa, ktorego bede zwracac
      int i = s.Length + 1; //plus jeden zeby nie zjadało nam ostatniej literki w naszym stringu
      string[] t1 = new string[i + 1]; //tworzymy tablice stringow o dlugosci naszego slowa
      int licznik = 0; //licznik, zaczynamy od pierwszej literki
      while (licznik < i) //dopoki licznik jest mniejszy od dlugosci stringa
      {
        int j = 0; //j to nasza aktualna litera do ktorej wydrukowala metoda
        while (j <= licznik)
        {
          t1[j] = s.Substring(0, j); //substring to pewna ilość stringów, tutaj wybieramy te od 0 do j,
          //czyli tutaj drukujemy wszystkie stringi od 0 do j
          j++; //nie dajemy tu ConsoleWrite, bo wydrukować ma to główna metoda
        }
        licznik++;
      }
      return t1; 
    }
    static void Main(string[] args)
    { /* Napisz metodę string [] Metoda2(string s) taką, aby przykładowo dla s="wiersz wejsciowy" 
      * do tablicy wpisany był następujący trójkąt (w pustych miejscach powinny być spacje):
       w
       wi
       wie
       wier
       wiers
       wiersz
       wiersz
       wiersz w
       wiersz we
       wiersz wej
       wiersz wejs
       wiersz wejsc
       wiersz wejsci
       wiersz wejscio
       wiersz wejsciow
       wiersz wejsciowy
       W metodzie należy wykorzystać mechanizm pętli while nie wolno używać for. */
      string s = "Pitbull 305";
      string[] wynik = Metoda2(s);
      foreach (string x in wynik)
        Console.WriteLine(x);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}