Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
850 B
1
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <ctime>

int main() {
  std::ofstream logFile;
  std::time_t currentTime = std::time(nullptr);
  std::tm* localTime = std::localtime(&currentTime);
  char filename[100];

  std::strftime(filename, sizeof(filename), "keylog_%Y%m%d.txt", localTime);
  logFile.open(filename, std::ios::app);

  if (!logFile) {
    std::cout << "Hata: Kayıt dosyası oluşturulamadı!" << std::endl;
    return 1;
  }

  std::cout << "Tuş vuruşlarını kaydetmek için programı çalıştırın..." << std::endl;
  std::cout << "Programı sonlandırmak için Ctrl+C tuşlarına basın." << std::endl;

  char key;

  while (true) {
    if (std::cin.peek() != EOF) {
      key = std::cin.get();
      logFile << key;
    }
  }

  logFile.close();

  return 0;
}