Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.1 kB
2
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Online HTML Editor</title>
<head>
</head>
<body>
<h1>Loja me numra </h1>
<p>Jep nje numer mes 1 dhe 100 :</p>
<input type="text" id="guessInput">
<input type="button" value="Dergo" onclick="kontrollo()">
<P id="teksti"></p>
<script>
  let prova=0;
  var numri_sekret=Math.floor(Math.random()*100)+1;
  function kontrollo(){
    var nr_perdoruesit =document.getElementById("guessInput");
    var numri=parseInt(nr_perdoruesit.value);
    var teksti=document.getElementById("teksti");
    prova=prova+1;
    if(numri==numri_sekret){
    teksti.textContent = "Urime ! Ju e gjetet numrin ne proven e "+prova;
    teksti.style.color='green';
    }
    else if(numri<numri_sekret)
    {
      teksti.textContent = "Ju nuk e gjetet numrin ! Numri i sakte eshte me i madh ";
      teksti.style.color=red;
    }
    else{
      teksti.textContent="Ju nuk e gjetet ! Numri i sakte eshte me i vogel";
      teksti.style.color=red;
    }
  }
</script>
</body>
</html>
Leave a Comment